Thời khóa biểu
Trang chủ Thông Tin Hoạt Động Thời khóa biểu

* Thời khóa biểu (thứ hai đến thứ bảy):

- Sáng (7g50 - 10g45) : Các lớp Toán 6, 7, 8

- Chiều (14g - 16g30)   : Các lớp Toán 6, 9

- Tối (17g50 - 20g45) : Các lớp Toán Văn Anh Lý Hóa ( khối 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 )