Cơ Sở 3
Trang chủ Cơ Sở 3

* Cơ Sở 3:

- Lớp CHUYÊN TOÁN 6789.

- Giáo viên chuyên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi Toán.

- Phòng học máy lạnh - Sỉ số giới hạn 20 học sinh / lớp.

- Đăng ký ghi danh vào các buổi tối ( từ thứ hai đến thứ bảy ).