Cơ Sở 2
Trang chủ Cơ Sở 2

* Cơ Sở 2:

- Dạy Toán, Văn, Anh văn, Lý, Hóa khối 6, 7, 10, 11, 12.

- Đăng ký ghi danh vào các buổi tối ( từ thứ hai đến thứ bảy ).