Cơ Sở 1
Trang chủ Cơ Sở 1

* Cơ Sở 1 :

- Dạy Toán, Văn, Anh văn, Lý, Hóa khối 8, 9.

- Tổ chức thi thử khối 9, khối 12.

- Liên hệ đăng ký ghi danh các ngày trong tuần ( từ 8g đến 21g ) và sáng Chủ nhật.