Toán
Trang chủ Dạy Văn Hoá Các Lớp 6, 7, 8, 9 Toán

Môn Toán:

- Chủ đề tự chọn nâng cao

* Lớp 6:

-Dãy số tự nhiên viết theo quy luật

- So sánh hai lũy thừa

-Tìm chữ số tận cùng của một lũy thừa

- Các vấn đề nâng cao về tính chia hết , ước và bội

- Một số dạng bài tập về số nguyên tố

- So sánh hai phân số

- Dãy các phân số viết theo quy luật

- Một số phương pháp giải toán số học

- Tính số điểm , số đường thẳng , số đoạn thẳng

- Tính số đo góc

 

* Lớp 7:

- Số thập phân vô hạn tuần hoàn

- Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ

- Nghiệm nguyên của đa thức bậc nhất hai biến

- Nghiệm hữu tỉ của đa thức một biến

- Dãy số cách đều

- Phương pháp tính tổng

-Trọng tâm của tam giác

- Đường tròn ngoại tiếp của tam giác

- Phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng

- Phương pháp chứng minh ba điểm đồng quy

 

* Lớp 8:

- Toán chia hết trong tập hợp số nguyên

- Giải phương trình

- Chứng minh bất đẳng thức

- Tìm giá trị lớn nhất , giá trị nhỏ nhất của một biểu thức

- Vẽ đường phụ để chứng minh hình học

- Dựng hình bằng thước và compa

- Phương pháp diện tích trong chứng minh hình học

- Tìm giá trị lớn nhất , giá trị nhỏ nhất trong hình học

 

* Lớp 9:

-Một số bài toán về biến đổi đồng nhất các biểu thức đại số

- Hàm số và đồ thị

- Một số bài toán liên quan đến phương trình bậc hai

- Một số bài toán sử dụng hệ thức Vi-et

- Hệ phương trình hai ẩn

- Vận dụng các hệ thức trong tam giác vuông để giải toán

- Toán quỹ tích

- Một số bài toán liên quan đến tứ giác nội tiếp

- Phương pháp vẽ hình phụ trong giải toán hình học