Trang chủ Luyện thi đại học (Toán, Lý, Hoá)

Môn Lý:

* Lớp 10: - Động học chất điểm

                 - Động lực học chất điểm

                 - Cân bằng và chuyển động vật rắn

                 - Các định luật bảo toàn

                 - Chất khí

                 - Cơ sớ nhiệt động lực học

 

* Lớp 11: - Chất khí và chất lỏng sự chuyển thể

                 - Điện tích điện trường

                 - Dòng điện không đổi

                 - Dòng điện trong các môi trường

                 - Từ trường

                 - Cảm ứng điện từ

                 - Khúc xạ ánh sáng

                 - Mắt và các dụng cụ quang học

 

* Lớp 12: - Dao động cơ học

                 - Sóng cơ và sóng âm

                 - Dòng điện xoay chiều

                 - Dao động và sóng điện tử

                 - Sóng ánh sáng

                 - Lượng tử ánh sáng

                 - Hạt nhân nguyên tử