Trang chủ Dạy Văn Hoá Các Lớp 6, 7, 8, 9

Môn Lý:

* Lớp 6:      - Cơ học

                   - Nhiệt học

 

* Lớp 7:     - Quang học

                   - Âm học

                   - Điện học

 

* Lớp 8:     - Cơ học

                  - Nhiệt học

 

* Lớp 9:    - Điện học

                 - Điện tử học

                 - Quang học

                 - Bảo toàn và Chuyển hóa năng lượng