Hoá
Trang chủ Luyện thi đại học (Toán, Lý, Hoá) Hoá

Môn Hóa:

* Lớp 10: - Nguyên tử

              - Bảng tuần hoàn các nguyên tố - Định luật bảo toàn

              - Liên kết hóa học

              - Phản ứng Oxi hóa – Khử

              - Nhóm Halogen

              - Oxi – Lưu huỳnh

              - Tốc độ phản ứng và Cân bằng hóa học

 

* Lớp 11: - Sự điện ly

              - Nitơ – Photpho

              - Cacbon – Silic

              - Đại cương về hóa học hữu cơ

              - Hidrocacbon no

               - Hidrocacbon không no

              - Hidrocacbon thơm

              - Dẫn xuất Halogen – Ancol – Phenol

              - Andehit – Xeton – Axit cacbonxylic

 

* Lớp 12: - Este

              - Cacbonfidrat

              - Amin – Amino axit – Protein

              - Polime và vật liệu Polime

              - Đại cương kim loại

              - Kim loại kiềm – Kim loại kiềm thô – Nhôm

              - Sắt và một số kim loại quan trọng

              - Phân biệt một số chất vô cơ

              - Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, môi trường